Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 810–811 | Cite as

Continuïteit in de acute zorg

 • Roeland Drijver
50 jaar NHG, 50 jaar continuïteit

Samenvatting

Continuïteit betekent ononderbroken samenhang, zo mooi staat dat in de Van Dale. Ononderbroken samenhang in de acute zorg wil zeggen dat de zorg bij spoedgevallen naadloos hoort over te gaan van de ene hulpverlener naar de andere. Ketenzorg in plaats van domeindiscussies. Toch voeren domeindiscussies vaak de boventoon in de samenwerking tussen SEH en HAP of in de samenwerking tussen ambulancezorg en HAP. Bij wie ‘hoort’ de zelfverwijzer? Wie is het capabelst als triagist? Wie bepaalt of een ambulance gaat rijden?

50 jaar continuïteit 50 jaar NHG huisartsenposten spoedeisende zorg 

Literatuur

 1. Wiechers J, Kool T, Schlatmann M, Uytdenhaage I, Pepels R, Balestra W. Gezamenlijk bouwen aan meer samenhang in de acute zorgketen. https://doi.org/www.cvz.nl/resources/ rpt0508_acutezorg_bijl_tcm28-17909.pdf
 2. De Bie-de Waal M, Lie O Y, Van Schothorst A, Schrijvers G. Acute zorg in Utrecht. https://doi.org/jc.med.uu.nl/julius/publications/pdf/Rapport%20meetweek%202005%20verzendversie.pdf
 3. Giesen P. Toekomstige samenwerking tussen de Huisartsenpost en de Spoedeisende Eerste Hulp. https://doi.org/www.cvz.nl/resources/rpt0405_huisartsendienstenstructuren_bijl8_tcm28-19281.pdf
 4. Van Es R. De metamorfose van Hoogeveen. Med Contact 2006;61:1300-3.Google Scholar
 5. Foekema H, Hendrix C. Spoed moet goed. Een onderzoek naar de spoedeisende zorg. Utrecht: NCPF, 2005.Google Scholar
 6. Jochems PJJ, Drijver CR, Ten Wolde WLM, Hermann GB, In ’t Veld CJ. Geen tijd voor spraakverwarring. Med Contact 2006;61:650-2.Google Scholar
 7. Pepels R, Sonneveld R, Lierens G, Kool T. Het regionaal loket voor acute zorg. https://doi.org/www.prismant.nl/prismant/download/publicatie/rapport_acute_zorg.pdf

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Roeland Drijver
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations