Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 766–768 | Cite as

Minder huisartsenzorg voor chronisch zieken

  • Hilly Calsbeek
  • Hans te Brake
Huisartsenzorg in cijfers
  • 15 Downloads

Samenvatting

Bijna iedereen met een chronische ziekte heeft jaarlijks één of meerdere keren contact met de huisarts, namelijk ongeveer 95% tegen 75% in de algemene bevolking. Hieronder bekijken we hoe het contact van chronisch zieken met de huisarts zich heeft ontwikkeld in de periode 1997–2004.

chronische ziekten contactfrequentie huisartsenzorg in cijfers medische consumptie 

Copyright information

© onbekend 2006

Authors and Affiliations

  • Hilly Calsbeek
    • 1
  • Hans te Brake
  1. 1.

Personalised recommendations