Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 9, pp 679–679 | Cite as

Internet en informatie

Patrick Jansen. Medische informatie zoeken op internet. Utrecht: A.W. Bruna, 2006. 189 pagina’s, € 14,95. ISBN 90-229-5000-X.
Boeken
  • 25 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations