Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 9, pp 633–634 | Cite as

Pleidooi voor een onderzoeksfonds voor ‘evidence-based’ volksgezondheid en gezondheidszorg

  • Lex BouterEmail author
  • Joost Zaat
Commentaar
  • 16 Downloads

Samenvatting

In tegenstelling tot wat politici en beleidsmakers lijken te denken, weten we nog te weinig over de effecten van zorg en beleid op de gezondheid. Dat is schadelijk voor patiënt en samenleving. Meer geld voor onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg is daarom hard nodig. De Initiatiefgroep Gezondheidswetenschappen, een groep vertegenwoordigers van de belangrijkste Nederlandse onderzoeksinstellingen, pleit in een eind juni verschenen brochure voor een onafhankelijk onderzoeksfonds, waaraan de ziektekostenverzekeraars flink moeten bijdragen.1

commentaar gezondheidszorgbeleid onderzoek wetenschap 

Literatuur

  1. Initiatiefgroep Gezondheidswetenschappen. Pleidooi voor gezondheidswetenschappelijk onderzoek. De PDF van deze brochure is beschikbaar op https://doi.org/www.henw.org en https://doi.org/www.emgo.nl.
  2. Deyo R, Donald Patrick D. Hope or Hype: the obsession with medical advances and the high cost of false promises. New York: Amacom, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations