Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 6, pp 479–480 | Cite as

‘Het consult wordt weer een uitdaging’

Nascholing GGZ en het vervolg daarop: Leren van leden
  • Mark Valk
In de praktijk
  • 10 Downloads

Abstract

In 2004 volgde Mark Valk een week lang nascholing over GGZ, waar hij naar eigen zeggen veel van opstak. Aan het eind van de week maakten de cursusdeelnemers voor zichzelf een verbeteringsplan. Toen tijdens de terugkommiddag bleek dat veel van de goede voornemens in de alledaagse drukte verloren gingen, stelde hij de groep voor vierwekelijks bijeen te komen om ervaringen uit te wisselen en aldus van elkaar te leren. Het concept blijkt goed te werken en wordt bovendien leuk gevonden. Onderstaand beschrijft Valk zijn ervaringen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Mark Valk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations