Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 6, pp 476–478 | Cite as

Cijfers en herkenning

Huiselijk geweld (1): Huisarts en geweld
  • Udo J. L. ReijndersEmail author
  • Babette C. Drijber
In de praktijk
  • 95 Downloads

Abstract

Huiselijk geweld is een serieus maatschappelijk en medisch probleem en komt zowel bij kinderen, volwassenen als ouderen voor. Ondanks de toenemende aandacht in de media en de nascholing herkent een groot deel van de (huis)artsen de verschijnselen van huiselijk geweld niet. Daarom gaat In de praktijk de komende maanden in op een aantal aspecten waarbij de alarmbellen van de huisarts zouden moeten gaan rinkelen. Deze eerste aflevering geeft enkele achtergronden en cijfers.

Copyright information

© onbekend 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations