Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 6, pp 474–475 | Cite as

Dokteren in je luie stoel?

Het e-consult in de huisartsenpraktijk: E-heather
  • Patrick Jansen
In de praktijk

Abstract

Stelt u zich voor: u mailt tussen de spreekuren door (of thuis vanachter uw bureau) even de NHG-Patiëntenbrief ‘De anticonceptiering’ naar een patiënte die hierover online een vraag stelde. Of u wijzigt via een elektronisch berichtje het insulineregime van de heer De Vries die zojuist zijn glucose-dagcurve heeft gemaild. Deze e-consulten komen vervolgens automatisch in het EMD van de betreffende patiënten terecht via een Edifact-bericht.

Futuristische hersenspinsels? Nee hoor, voor tientallen huisartsen is dit dagelijkse praktijk. Zij werken met eConsult, een applicatie die het allemaal mogelijk maakt.

Literatuur

  1. KNMG-richtlijn voor online arts-patiënt contacten. Utrecht: KNMG, december 2004 (zie https://doi.org/knmg.artsennet.nl, onder ‘Publicaties’)
  2. NHG-Standpunt over online arts-patiëntcontacten. Utrecht: NHG, maart 2005 (zie https://doi.org/nhg.artsennet.nl, onder ‘Standpunten’)
  3. Van Rijen AJG. Internetgebruiker en kiezen van zorg. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2003Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Patrick Jansen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations