Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 6, pp 432–437 | Cite as

Welke ICPC-codes wil de huisarts automatisch aan de probleemlijst toevoegen?

 • A Hiddema-van der WalEmail author
 • GTh van der Werf
 • B Meyboom-de Jong
Onderzoek
 • 10 Downloads

Samenvatting

Hiddema-van der Wal A, Van der Werf GTh, Meyboom-de Jong B. Welke ICPC-codes wil de huisarts automatisch aan de probleemlijst toevoegen? Huisarts Wet 2006;49(6):303-7.

Inleiding Het wordt in het kader van continuïteit van zorg steeds belangrijker om over een overzichtelijke, volledige, actuele en betrouwbare probleemlijst van een patiënt te beschikken. Software die potentiële problemen voor de probleemlijst in het medisch dossier opspoort, zou erbij kunnen helpen een dergelijke probleemlijst bij te houden. In dit onderzoek testen we de bruikbaarheid van een halfautomatische methode om problemen aan de probleemlijst toe te voegen.

Methode De 16 huisartsen die meededen aan dit onderzoek kregen de op de probleemlijst ontbrekende problemen per probleem en per patiënt aangeleverd. Wat de problematiek betreft beperkten we ons tot een eerder op theoretische gronden samengestelde lijst van 129 ICPC-codes. De huisarts besliste vervolgens of het betreffende medische probleem wel of niet moest worden toegevoegd aan de probleemlijst; wanneer hij het niet toevoegde, gaf hij de reden daarvoor aan.

Resultaten Uiteindelijk nam de omvang van de probleemlijst met 18% toe. Als de problemen niet werden toegevoegd, was dat in 33% van de gevallen omdat het probleem niet actueel meer was, in 23% van de gevallen omdat er registratiefouten gemaakt waren en in 17% omdat het probleem al voorkwam op de probleemlijst, meestal in de vorm van een andere ICPC-code. In 26% vond men het probleem ‘het niet waard’ om op de probleemlijst te plaatsen. Als we de niet-actuele problemen, de registratiefouten en problemen die al op de probleemlijst stonden buiten beschouwing laten, waren 104 van de 129 problemen in meer dan de helft van de gevallen aan de probleemlijst toegevoegd.

Beschouwing Van de geteste lijst van 129 ICPC-codes voldoen er 104 om de probleemlijst aan te vullen. Het blijft wel nodig dat de huisarts elk individueel geval persoonlijk beoordeelt.

elektronisch medisch dossier medisch dossier onderzoek praktijkvoering probleemlijst 

Abstract

Hiddema-van der Wal A, Van der Werf GTh, Meyboom-de Jong B. Which ICPC codes can be used for automatically updating the problem list? Huisarts Wet 2006;49(6):303-7.

Introduction In order to ensure continuity of care, a problem list should be available containing a patient’s main medical problems. The list should be reliable, up-to-date and complete, but keeping it that way is not always easy. Software is required that is capable of tracing factors in the patient’s medical file that could mean that the patient’s problem list is no longer up to date. This study tests the feasibility of a semi-automated system for adding problems to the list.

Method Sixteen GPs were presented with problems which, while present in the medical records, were missing from their patients’ problem lists, problem for problem and patient for patient. As regards the problems, we restricted ourselves to a list of 129 ICPC codes previously drawn up on theoretical grounds. Each GP had to decide whether the problem stated as possibly applying to a particular patient should be placed on the problem list. If not, the reason for not including it had to be given.

Results On the basis of the 129 ICPC codes, there was an 18% increase in the size of the problem list. Where particular problems were not added to the list, in 33% of cases it was because the problem was no longer current, in 23% mistakes had been made in the (coding of the) medical problems and in 17% the problem was already on the problem list but coded with another comparable ICPC-code. In 26% of cases the GPs found that the problem was irrelevant as far as the problem list was concerned. Leaving aside the non-current problems, the failures and the problems already on the problem list, it appeared that 104 out of 129 problems were added to the problem lists in more than half the cases.

Discussion Of the list of 129 problems/ICPC codes drawn up at an earlier stage, 104 proved to be of value in completing the problem list. In every case it would seem essential that the GP check each problem added in order to keep the problem list accurate and reliable.

Literatuur

 1. Schers HJ, Van den Hoogen HJM, Van de Ven C, Van den Bosch WJHM. Continuïteit in de huisartsgeneeskunde. Huisarts Wet 2001;44:371-6.Google Scholar
 2. Schers HJ, Giesen PHJ, Raes SA, Van den Hoogen HJM, Van den Bosch WJHM. Continuïteit tijdens de waarneemdienst: de behoefte aan het medisch dossier. Huisarts Wet 2001;44:412-8.Google Scholar
 3. Metsemakers JFM, Plagge HW, De Kanter J. De probleemlijst. Suggesties voor de huisarts. Huisarts Wet 1988;31:379-81.Google Scholar
 4. Richtlijn Adequate dossiervorming met het Elektronisch Medisch Dossier. Utrecht: NHG, 2004.Google Scholar
 5. Hiddema-van der Wal A, Smith RJA, Van der Werf GTh, Meyboom-de Jong B. De volledigheid van probleemlijsten in het EMD. Symposiumverslag EMD ’98. Rotterdam: Vakgroep Medische Informatica Erasmus Universiteit, 1998.Google Scholar
 6. Van Eijkelenburg-Waterreus JJH, Schellevis FG, De Bakker DH, Tiersma W, Westert GP. Gegevens in het elektronisch medisch dossier: bruikbaar voor het optimaliseren van de probleemlijst? Huisarts Wet 2001;44:377-80.Google Scholar
 7. Poortvliet MC, Verheij RA, Schellevis FG. Het verbeteren van de probleemlijst met een elektronisch zoekprogramma. Huisarts Wet 2005;48:391-4.CrossRefGoogle Scholar
 8. Hiddema-van der Wal A, Van der Werf GTh, Meyboom-de Jong B. Welke ICPC-codes willen huisartsen standaard op de probleemlijst? Huisarts Wet 2003;46:539-43.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A Hiddema-van der Wal
  • 1
  Email author
 • GTh van der Werf
 • B Meyboom-de Jong
 1. 1.

Personalised recommendations