Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 5, pp 370–370 | Cite as

Pleidooi voor verstrooidheid

Intermezzo
  • 7 Downloads

Literatuur

  1. Brakman W. Geest, ziekte, literatuur, arts. In: Brakman W. Vrij Uitzicht. Amsterdam: Querido, 2001:262-79.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations