Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 3, pp 243–244 | Cite as

Wachten tot het erger wordt…?

Slechthorendheid in de huisartsenpraktijk: Praktijkgeval
In de praktijk
  • 15 Downloads

Het gehoor van de Violets

Meneer en mevrouw Violet, respectievelijk 64 en 62 jaar oud, komen op het spreekuur voor bloeddrukcontrole en ‘nog een paar vragen’. Hun bloeddruk blijkt met diuretica goed gereguleerd, maar beiden signaleren dat zij dover worden. Dit maakt de communicatie lastig, de tv moet steeds harder - tot ongenoegen van de buren - en telefoongesprekken leveren nogal eens problemen op.

De heer Violet is musicus in een orkest en treedt ook regelmatig op bij feestjes. Hij kan zijn werk nog wel doen, maar zijn hobby biljarten heeft hij opgegeven vanwege de moeizame gesprekken in het rumoerige café. Mevrouw Violet heeft vooral last van gehoorproblemen bij feestjes met veel muziek, maar minder bij gesprekken. Beiden zijn bij de hoorwinkel geweest en komen dan ook met een audiogram binnen. De heer Violet heeft in de hogere frequenties (boven 2000Hz) 40dB verlies en mevrouw 30dB. Hun vraag is of een hoortoestel voor hen een oplossing zou zijn.

De verdere anamnese geeft bij het...

Literatuur

  1. Voor hen is een speciale plaatjeskaart ontwikkeld. Zie: Evenhuis HM, et al. De fluisterkaart voor verstandelijke gehandicapten. Huisarts Wet 2004;47:142-6.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations