Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 3, pp 233–233 | Cite as

Zinnig omgaan met geweld

Hans van Doremalen, Melani Vervoort. Effectief omgaan met agressie en zinloos geweld. Calamiteiten en de verwerking ervan. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2005. 136 pagina’s, € 19,95. ISBN 90-352-2792-1.
Boeken

Literatuur

  1. Geuk Schuur, Douwe de Vries. Omgaan met conflicten en agressie in de medische praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations