Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 3, pp 228–229 | Cite as

Heeft conditietraining effect op bloeddruk en andere cardiovasculaire risicofactoren?

POEM
  • 24 Downloads

Vraagstelling

Wat is de invloed van duurtraining op de bloeddruk, op bloeddrukregulerende mechanismen en op cardiovasculaire risicofactoren?

Betekenis voor huisarts en patiënt

De NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement adviseert bij personen met een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen voldoende lichaamsbeweging (minimaal 30 minuten per dag, 5 dagen per week). De conclusie van deze meta-analyse is dat conditietraining niet alleen op de bloeddruk een gunstig effect heeft, maar ook op andere cardiovasculaire risicofactoren. Dit betekent een ondersteuning van het advies van de NHG-Standaard om de patiënt te wijzen op de gunstige effecten van conditietraining en hier ook regelmatig op terug te komen in het kader van de ‘therapietrouw’.

Korte beschrijving

InleidingIn eerder gepubliceerde meta-analyses van RCT’s is alleen gekeken naar het effect van conditietraining op de bloeddruk in rust. Het doel van deze meta-analyse was tevens te kijken naar het effect op de ambulante...

Literatuur

  1. Cornelissen VA, Fagard RH. Effects of endurance training on blood pressure, blood pressure-regulating mechanisms, and cardiovascular risk factors. Hypertension, Journal of the American Heart Association 2005;46:667-76.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations