Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 2, pp 934–939 | Cite as

Sociale fobie: minder op de achtergrond

 • DB OosterbaanEmail author
 • AJLM van Balkom
Klinische les

Samenvatting

Oosterbaan DB, Van Balkom AJLM. Sociale fobie: minder op de achtergrond. Huisarts Wet 2004;47(2):110-4.

Sociale fobie is een van de vaakst voorkomende psychiatrische stoornissen. De gevolgen van deze stoornis voor het functioneren op diverse levensterreinen kunnen groot zijn. Toch staat de problematiek pas recent in de belangstelling bij de bevolking en de gezondheidszorg. Onbehandeld hebben de klachten een chronisch beloop dat vaak gecompliceerd wordt door depressie of alcoholproblematiek. De laatste jaren zijn effectieve medicamenteuze en psychotherapeutische behandelmethoden ontwikkeld. De huisarts kan een cruciale rol spelen bij het signaleren van deze zorgmijdende patiënten.

angststoornis antidepressiva fobie gedragstherapie klinische les psychiatrie 

Literatuur

 1. Chapman TM, Mannuzza S, Fyer AJ. Epidemiology and family studies of social phobia. In: Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA, Schneier FR, editors. Social phobia: Diagnosis, assessment and treatment. New York: Guilford, 1995:21-41.Google Scholar
 2. Lépine JP, Pélissolo A. Epidemiology and comorbidity of social anxiety disorder. In: Westenberg HGM, Den Boer JA, editors. Social anxiety disorder. Amsterdam: Syn-thesis, 1999:29-45.Google Scholar
 3. Wacker HR, Mullejans R, Klein KH, Battegay R. Identification of cases of anxiety disorders and affective disorders in the community according to ICD-10 and DSM-III-R by using the CIDI. Int J Meth Psychiatric Res 1992;2:91-100.Google Scholar
 4. Lang AJ, Stein MB. Social phobia: Prevalence and diagnostic threshold. J Clin Psychiatry 2001;62(suppl 1):5-10.PubMedGoogle Scholar
 5. Krasucki C, Howard R, Mann A. The relationship between anxiety disorders and age. Int J Geriat Psychiatry;13:79-99.Google Scholar
 6. Davidson JR, Hughes DC, George LK, Blazer DG. The boundary of social phobia: exploring the threshold. Arch Gen Psychiatry 1994;51:975-83.CrossRefGoogle Scholar
 7. Stein MB, Kean YM. Disability and quality of life in social phobia: Epidemiological findings. Am J Psychiatry 2000;157:1606-13.CrossRefGoogle Scholar
 8. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington DC: American Psychiatric Association, 1994.Google Scholar
 9. Magee WJ, Eaton WW, Wittchen H, McGonagle KA, Kessler RC. Agoraphobia, simple phobia, and social phobia in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 1996;53:159-68.CrossRefGoogle Scholar
 10. Katzelnick DJ, Greist JH. Social anxiety disorder: An unrecognized problem in primary care. J Clin Psychiatry 2001;62(suppl 1):11-5.PubMedGoogle Scholar
 11. Stein MB, McQuaid JR, Laffaye C, McCahill ME. Social phobia in the primary care medical setting . J Fam Pract 1999;48:514-9.PubMedGoogle Scholar
 12. Oosterbaan DB. Social phobia: cognitive and pharmacological treatment [Proefschrift]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2001.Google Scholar
 13. Weiller E, Bisserbe J-C, Boyer P, Lepine JP, Lecrubier Y. Social phobia in general health-care: an unrecognised and undertreated disabling disorder. Br J Psychiatry 1996;168:169-74.CrossRefGoogle Scholar
 14. Taylor S. Meta-analysis of cognitive-behavioral treatments for social phobia. J Beh Ther Exp Psychiatry 1996;27:1-9.CrossRefGoogle Scholar
 15. Liebowitz MR, Gorman JM, Fyer AJ, Klein DF. Social phobia: review of a neglected anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry 1985;42:729-36.CrossRefGoogle Scholar
 16. Kobak KA, Greist JH, Jefferson JW, Katzelnick DJ. Fluoxetine in social phobia: A double-blind, placebo-controlled pilot study. J Clin Psychopharmacol 2002;22:257-62.CrossRefGoogle Scholar
 17. Van der Linden GJH, Stein DJ, Van Balkom AJLM. The efficacy of the selective serotonin reuptake inhibitors for social anxiety disorder (social phobia): a meta-analysis of randomized controlled trials. Int Clin Psychopharmacol 2000;15(suppl 2):S15-S23.CrossRefGoogle Scholar
 18. Oosterbaan DB, Van Balkom AJLM, Spinhoven Ph, De Meij TGJ, Van Dyck R. The influence on treatment gain of comorbid avoidant personality disorder in patients with social phobia. J Nerv Ment Dis 2002;190:41-3.CrossRefGoogle Scholar
 19. Neomagus GJH, Terluin B, Aulbers LPJ, Hekman J, Van Heest FB, Van der Meer K. NHG-Standaard Angststoornissen. Huisarts Wet 1997;40:167-75.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations