Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 2, pp 894–899 | Cite as

Diagnose depressie niet zo betrouwbaar te stellen

 • B TerluinEmail author
 • HPJ van Hout
 • HWJ van Marwijk
 • HJ Adèr
 • K van der Meer
 • M de Haan
 • R van Dyck
Onderzoek

samenvatting

Terluin B, Van Hout HPJ, Van Marwijk HWJ, Adèr HJ, Van der Meer K, De Haan M, Van Dyck R. Diagnose depressie niet zo betrouwbaar te stellen. Huisarts Wet 2004;47(2):66-70.

Doelstelling Het diagnosticeren van een depressie is een ingewikkelde zaak. De huisarts moet negen depressieve symptomen nagaan en rekening houden met twee kernsymptomen. Bij in totaal drie of vier symptomen spreekt de oude NHG-Standaard Depressie van een milde depressie en bij meer dan vier symptomen van een ernstige depressie. De vraag van dit onderzoek was in welke mate de depressieve symptomen en de diagnose depressie reproduceerbaar zijn.

Methode Tweeënvijftig patiënten met psychische klachten werden twee keer door hun huisarts geïnterviewd met een interval van gemiddeld 1,4 dagen. Cohen's kappa werd berekend als maat voor overeenstemming tussen de test en de hertest, voor zowel de depressieve symptomen afzonderlijk als de diagnose depressie.

Resultaten Cohen's kappa bedroeg 0,33-0,81 voor de afzonderlijke symptomen, 0,26 voor de diagnose milde depressie en 0,70 voor de diagnose ernstige depressie. De standaarddeviatie van de verschillen tussen de aantallen symptomen bij de test en de hertest bedroeg 1,74.

Conclusie De reproduceerbaarheid van de meeste depressieve symptomen is redelijk tot goed, met uitzondering van ‘moeheid’.

De diagnose milde depressie is nauwelijks reproduceerbaar en daardoor onbruikbaar in de praktijk. De diagnose ernstige depressie heeft een redelijk goede reproduceerbaarheid. Bij het vaststellen van het aantal symptomen dat nodig is om de diagnose depressie te stellen, kan de huisarts er echter gemakkelijk 1–2 symptomen naast zitten. Daarom wordt aanbevolen om patiënten die net niet of net wel aan de criteria voor een ernstige depressie voldoen, na één à twee weken opnieuw te beoordelen.

anamnese depressie diagnostiek onderzoek psychiatrie 

Literatuur

 1. Blacker CVR, Clare AW. Depressive disorder in primary care. Br J Psychiatry 1987;150:737-51.CrossRefGoogle Scholar
 2. Katon W, Schulberg H. Epidemiology of depression in primary care. Gen Hosp Psychiatry 1992;14:237-47.CrossRefGoogle Scholar
 3. Van Marwijk HWJ, Grundmeijer HGLM, Brueren MM, Sigling HO, Stolk J, Van Gelderen MG, et al. NHG-Standaard Depressie. Huisarts Wet 1994;37:482-90.Google Scholar
 4. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington DC: APA, 1994.Google Scholar
 5. Helzer JE. Standardized interviews in psychiatry. Psychiatr Dev 1983;2:161-78.Google Scholar
 6. Cohen J. A coefficient of agreement for nominal scales. Educ Psychol Meas 1960;20:37-46.CrossRefGoogle Scholar
 7. Altman DG. Practical statistics for medical research. London: Chapman & Hall, 1991.Google Scholar
 8. Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales. A practical guide to their development and use. 2nd ed.. Oxford: Oxford University Press, 1995.Google Scholar
 9. Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet 1986;1:307-10.CrossRefGoogle Scholar
 10. Williams JBW, Gibbon M, First MB, Spitzer RL, Davies M, Borus J, et al. The Structured Clinical Interview for DSM-III-R (SCID). II. Multisite test-retest reliability. Arch Gen Psychiatry 1992;49:630-6.CrossRefGoogle Scholar
 11. Semler G, Wittchen H-U, Joschke K, Zaudig M, Von Geiso T, Kaiser S, et al. Test-retest reliability of a standardized psychiatric interview (DIS/CIDI). Eur Arch Psychiatry Neurol Sci 1987;236:214-22.CrossRefGoogle Scholar
 12. Tomov T, Nikolov V. Reliability of SCAN categories and scores. Results of the field trials. In: Stefanis CN, Rabavilas AD, Soldatos CR, editors. Psychiatry: a world perspective. Amsterdam: Excerpta Medica, 1990.Google Scholar
 13. Snaith RP. The concepts of mild depression. Br J Psychiatry 1987;150: 387-93.CrossRefGoogle Scholar
 14. Beck AT. Depression. Causes and treatment. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1970.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • B Terluin
  • 1
  Email author
 • HPJ van Hout
 • HWJ van Marwijk
 • HJ Adèr
 • K van der Meer
 • M de Haan
 • R van Dyck
 1. 1.

Personalised recommendations