Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 2, pp 887–887 | Cite as

Virtual reality in de scopiekamer

Journaal

Literatuur

  1. Screening op colorectaal kanker in Nederland: tijd om te starten. Rotterdam, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, augustus 2003.Google Scholar
  2. Pickardt PJ, et al. Computed tomographic virtual colonoscopy to screen for colorectal neoplasia in asymptomatic adults. N Eng J Med 2003 349:2191-200.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Personalised recommendations