Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 864–864 | Cite as

ADHD bij volwassenen

  • S. Haafkes
  • I. Venema-Bos
Boeken
  • 197 Downloads

Samenvatting

De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan ADHD. Zo zal er binnenkort in Nederland in navolging van Schotland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een op consensus gebaseerde richtlijn over ADHD verschijnen met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. Onderbouwde kennis over ADHD en de behandeling daarvan heeft voornamelijk betrekking op de leeftijdsgroep van 5 tot 14 jaar. De kennis van de behandeling van ADHD bij zeer jonge kinderen en bij volwassenen is veel minder onderbouwd. Het boekje is er met name op gericht om de kennis over ADHD bij volwassenen binnen de eerstelijnshulpverlening te verbeteren. Daartoe gebruiken de auteurs in het boekje twee instrumenten. Het eerste is een stroomdiagram waarmee ADHD bij volwassenen gesignaleerd kan worden.

ADHD boekbespreking psychiatrie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • S. Haafkes
    • 1
  • I. Venema-Bos
  1. 1.

Personalised recommendations