Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 863–863 | Cite as

Doorbreken

 • P Van Splunteren
 • J Van Everdingen
 • S Janssen
 • M Minkman
 • M Rouppe van der Voort
 • L Schouten
 • M. Verhoeven
Boeken
 • 78 Downloads

Samenvatting

Dit boek gaat over de toepassing van de ‘doorbraakmethode’. Dat is een methode waarmee in relatief korte tijd problemen in de patiëntenzorg kunnen worden opgelost. De methode werd in 1999 door het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO vanuit de Verenigde Staten naar ons land gehaald. Alle auteurs zijn medewerkers van het CBO. Hoofdstuk 1 gaat over verschillende kwaliteitsproblemen in de gezondheidszorg. Hoofdstuk 2 bevat een gedetailleerde uitwerking van de doorbraakmethode. Hoofdstuk 3 beschrijft 11 doorbraakprojecten over de volgende onderwerpen: spoedeisende hulpverlening, intensive care, medicatieveiligheid, preventie van postoperatieve wondinfectie, verkorten van doorstroomtijden, werken zonder wachtlijst en regionale zorg voor patiënten met een beroerte.

boekbespreking kwaliteit van zorg praktijkvoering 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • P Van Splunteren
  • 1
 • J Van Everdingen
 • S Janssen
 • M Minkman
 • M Rouppe van der Voort
 • L Schouten
 • M. Verhoeven
 1. 1.

Personalised recommendations