Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 862–862 | Cite as

Na een CVA

Boeken
  • 319 Downloads

Samenvatting

In de drie voorgaande nummers van H&W hebben we foto’s geplaatst over cva. Deze foto’s vangen in beeld welke gevolgen een cva kan hebben. Zo’n serie is nuttig, maar je wilt er ook iets over lezen. In een serie over GGZ – van A tot ggZ – verscheen onlangs een boekje over het leven na een cva. In korte en heldere hoofdstukjes beschrijft de gezondheidspsycholoog Jenny Palm de gevolgen van het drama dat een cva is. Volgens de flaptekst is het boekje bedoeld voor professional en patiënt. Na een korte inleiding over het cva en het beloop, die voor de huisarts wel wat erg simpel zijn, volgen vier hoofdstukjes over CVA’s in de vier verschillende hersengebieden: links, rechts, frontaal en hersenstam/cerebel-lum. In elk hoofdstukje worden lichamelijke, neurologische en psychologische problemen besproken. Juist deze stukjes zijn ook voor huisartsen interessant. De soms bizarre verschijnselen kun je hiermee weer goed anatomisch verklaren.

boekbespreking CVA neurologie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. Palm
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations