Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 203–204 | Cite as

Steun in de rug voor de online huisarts

Hoe bouw je je eigen website? Automatisering
  • Albert Schoenmaker
  • Patrick Jansen
In de praktijk
  • 12 Downloads

Samenvatting

Niets zo handig als een eigen website voor de huisarts, waar patiënten terechtkunnen met hun eerste vragen over spreekuurtijden, herhalingsreceptuur en praktijkregels. Een website waar ook patiëntenfolders te vinden zijn voor de eerste vragen over gezondheidsaangelegenheden. En waar links zijn opgenomen naar andere sites met goede, betrouwbare informatie. Maar hoe maak je zo’n site? En hoeveel tijd kost dat wel niet? De huisarts wordt geholpen met www.praktijkinfo.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Albert Schoenmaker
    • 1
  • Patrick Jansen
  1. 1.

Personalised recommendations