Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 196–196 | Cite as

Richtlijn NSAID-gebruik

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Richtlijn NSAID-gebruik en preventie van maagschade. Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications, 2003. 84 pagina’s. € 16. ISBN 90-76906-69-6.
  • A. O. Quartero
Boeken
  • 23 Downloads

Samenvatting

Jaarlijks overlijden in Nederland circa 165 mensen aan de directe gevolgen van NSAID-gebruik en zijn er bijna 3000 ziekenhuisopnames. Deze gegevens uit de inleiding rechtvaardigen direct het ontwikkelen van deze richtlijn. De schade van NSAID-gebruik benadert de schade als gevolg van auto-ongevallen. Daar waar 3VO al decennia ijvert voor veilig weggebruik, ontbreekt het tot nog toe aan een duidelijke richtlijn voor het gebruik van NSAID’s. Bovendien is er ook geen onderzoek naar de effectiviteit van een dergelijke richtlijn.

boekbespreking maag-darmmedicijnen maagdarmklachten maagklachten richtlijnen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • A. O. Quartero
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations