Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 164–166 | Cite as

Het gezamenlijk consult: een effectieve methode om de ervaringskennis van de huisarts te vergroten

 • Hans VlekEmail author
 • Yvonne van Leeuwen
 • Harry Crebolder
Onderwijs

Samenvatting

Het maken van de vertaalslag van de resultaten van grote trials en onderzoeken naar de individuele casus in de spreekkamer is een steeds terugkerende uitdaging voor de huisarts.1 Stel: een man van 43 jaar meldt zich bij de huisarts in verband met aspecifieke pijnklachten op de borst die niet duidelijk zijn gerelateerd aan inspanning. Volgens de NHG-Standaard Angina Pectoris voldoet het klachtenpatroon niet aan de definitie van angina pectoris. De voorafkans dat er sprake is van een coronaire sclerose bedraagt 14% tot 46% afhankelijk van de gehanteerde definitie: 14% bij geen AP-pijn en 46% bij aspecifieke pijn.2 De NHG-Standaard helpt de kans op coronaire hartziekte in te schatten, maar er is niet uit af te leiden hoe in deze individuele casus op grond van die kansberekening tot adequaat beleid te komen is.

beschouwing nascholing onderwijs samenwerking specialist transmurale samenwerking 

Literatuur

 1. Goodlee F. The Cochrane collaboration. BMJ 1994;309:969-70.CrossRefGoogle Scholar
 2. Rutten FH, Bohnen AM, Hufman P, Bruinsma M, Leerink HJG, Strootman FA, et al. NHG-Standaard Angina pectoris. Huisarts Wet 1994;37:398-406.Google Scholar
 3. Knottnerus JA, Ebbens E, Govaert TME, De Geus CA. Klachten op de borst: omgaan met onzekerheden. Huisarts Wet 1985;28:159-64.Google Scholar
 4. Eraut M. Developing professional knowledge and competence. London: Falmer Press, 1994.Google Scholar
 5. Schmidt HG, Norman GR, Boshuizen PA. A cognitive perspective on medical expertise: theory and implications. Acad Med 1990;65:611- 21.CrossRefGoogle Scholar
 6. Hobus P. Expertise van huisartsen. Praktijkervaring, kennis en diagnostische hypothesevorming [Proefschrift]. Maastricht: Universiteit Maastricht, 1994.Google Scholar
 7. Van Leeuwen Y. De ervaringskennis van huisartsen. Huisarts Wet 1998;41:80-4.Google Scholar
 8. Robinson P, Heywood P. What do GPs need to know? The use of knowledge in general practice consultations. Br J Gen Pract 2000;50:56-9.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 9. Van Leeuwen Y, Mol SSL, Pollemans MC, Drop MC, Grol R, Van der Vleuten CPM. Change in knowledge of general practitioners during their professional careers. Fam Pract 1995;12:313-7.CrossRefGoogle Scholar
 10. Vierhout WPM, Knottnerus JA, Van Ooij A, Crebolder HFJM, Pop P, Wesselingh-Megens AMK. Effectiveness of joint consultation sessions of general practitioners and orthopaedic surgeons for locomotor system disorders. Lancet 1995;346:990-4.CrossRefGoogle Scholar
 11. Vlek JFM, Vierhout WPM, Knottnerus JA, Schmitz JJF, Winter J, Wesselingh-Megens AMK, et al. A randomised controlled trial of joint consultations with general practitioners and cardiologists in primary care. Br J Gen Pract 2003;53:108-12.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 12. Schulpen GJC, Vierhout WPM, Van der Heijde DM, Landewé RB, Winkens RAG, Wesselingh-Megens AMK. Joint consultation of general practitioner and rheumatologist: does it matter? Ann Rheum Dis 2003;62:159-61.CrossRefGoogle Scholar
 13. Vlek JFM. Cardialogue. Joint consultation of general practitioners and cardiologists in a primary care setting [Proefschrift]. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2000.Google Scholar
 14. Schulpen GJC, Vlek JFM, Vierhout WPM, Wesseling-Megens AMK, Crebolder HFJM. Het win-win consult. Transmurale samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Med Cont 2002;57:423-5.Google Scholar
 15. Smith F, Singleton A, Hilton S. General practitioners’ continuing education: a review of policies, strategies and effectiveness, and their implications for the future. Br J Gen Pract 1998;48:1689-95.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 16. Cantillon P, Jones R. Does continuing medical education in general practice make a difference? BMJ 1999;318:1276-9.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations