Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 138–138 | Cite as

Beste dokter nog niet aan te wijzen

Journaal
  • 2 Downloads

Literatuur

  1. Landon BE, et al. Physician clinical performance assessment (prospects and barriers). JAMA 2003;290:1183-9.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Personalised recommendations