Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 5, pp 597–597 | Cite as

Psychosociale begeleiding kankerpatiënten

  • W Yang
  • T Staps
  • N. P. van Duijn
Boeken
  • 131 Downloads

Samenvatting

Deze bundel bevat de lezingen bij het tienjarig bestaan van het Tabor-huis, een centrum voor psychosociale begeleiding van kankerpatiënten in Groesbeek. De gebruikte techniek is de psycho-energetische therapie, die patiënten helpt fysieke, psychische en spirituele hulpbronnen te mobiliseren.

boekbespreking kanker psychosociale zorg 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • W Yang
    • 1
  • T Staps
  • N. P. van Duijn
  1. 1.

Personalised recommendations