Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 5, pp 558–563 | Cite as

Langetermijneffecten van inhalatiecorticosteroïden bij COPD

Een meta-analyse
 • P. M. van Grunsven
 • C. P. van Schayck
 • J. P. Derenne
 • H. A. M. Kerstjens
 • CLA van Herwaarden
 • C van Weel
Literatuuronderzoek

Samenvatting

Vraagstelling Kunnen inhalatiecorticosteroïden bij COPD de achteruitgang van de longfunctie (FEV1) vertragen?

Methoden Er werden wee artikelen geselecteerd en één abstract. Patiënten met ‘astmatische kenmerken’ werden uitgesloten. In deze meta-analyse werden 95 geselecteerde patiënten behandeld met inhalatiecorticosteroïden (87 met 1500/1600 µg beclomethason of budesonide per dag, 8 met 800 µg beclomethason per dag), en 88 met placebo. Het effect op FEV1 werd geanalyseerd met behulp van de multiple repeated measurement-methode.

Resultaten De patiënten waren gemiddeld 61 jaar oud en hadden matig tot ernstig COPD (FEV1 = 45 % van voorspeld). Er was een significant verschil in de prebronchodilatoire FEV1 over twee jaar van +0,034 l/jaar (95%-BI +0,005-0,063) in het voordeel van de met inhalatiecorticosteroïden behandelde groep, vergeleken met placebo, maar niet in postbronchodilatoire FEV1 (95%-BI -0,006-0,084). Het aantal exacerbaties werd niet beïnvloed door de behandeling.

Conclusies De meta-analyse van patiënten met duidelijk gedefinieerd matig tot ernstig COPD liet een beter verloop van de FEV1 zien bij behandeling met relatief hoge doseringen inhalatiecorticosteroïden over twee jaar. In vier andere grote onderzoeken werd geen effect van inhalatiecorticosteroïden vastgesteld op het longfunctieverloop bij patiënten met diversen ernstgraden van COPD.

beloop COPD inhalatiecorticosteroïden longfunctie meta-analyse 

Literatuur

 1. American Thoracic Society. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:S77-121.Google Scholar
 2. Siafakas NM, Vermeire P, Pride NB, et al. Optimal assessment and management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The European Respiratory Society Task Force. Eur Respir J 1995;8:1398-420.CrossRefGoogle Scholar
 3. Geijer RMM, Van Schayck CP, Van Weel C, et al. NHG-Standaard COPD: Behandeling. Huisarts Wet 1997;40:430-42.Google Scholar
 4. Van Schayck CP, Van Grunsven PM, Dekhuijzen PNR. Do patients with COPD benefit from treatment with inhaled corticosteroids? Eur Respir J 1996;9:1969-72.CrossRefGoogle Scholar
 5. Kerstjens HA, Overbeek SE, Schouten JP, et al. Airways hyperresponsiveness, bronchodilator response, allergy and smoking predict improvement in FEV1, during long-term inhaled corticosteroid treatment. Eur Respir J 1993;6:868-76.PubMedGoogle Scholar
 6. Renkema TE, Schouten JP, Koeter GH, et al. Effects of long-term treatment with corticosteroids in COPD. Chest 1996;109:1156-62.CrossRefGoogle Scholar
 7. Dompeling E, Van Schayck CP, Van Grunsven PM, et al.Slowing the deterioration of asthma and chronic obstructive pulmonary disease observed during bronchodilator therapy by adding inhaled corticosteroids. A 4-year prospective study. Ann Intern Med 1993;118:770-8.CrossRefGoogle Scholar
 8. Kerstjens HA, Brand PL, Hughes MD, et al. A comparison of bronchodilator therapy with or without inhaled corticosteroid therapy for obstructive airways disease. N Engl J Med 1992; 327:1413-9.CrossRefGoogle Scholar
 9. Derenne JP. Effects of high dose inhaled beclomethasone in the rate of decline in FEV1 in patients with chronic obstructive pulmonary disease: results of a 2 years prospective multicentre study. Am J Respir Crit Care Med 1995;151: A463.Google Scholar
 10. Weir DC, Robertson AS, Gove RI, et al. Non-asthmatic chronic airflow obstruction: can inhaled corticosteroids slow down disease progression? Thorax 1988;43:857P.CrossRefGoogle Scholar
 11. Wolfinger R, ed. The mixed procedure. SAS Technical Report P-229. 1992; Chapter 16.Google Scholar
 12. Rutten-van Mölken MP, Van Doorslaer EK, Jansen MC, et al. Costs and effects of inhaled corticosteroids and bronchodilators in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1995;151:975-82.PubMedGoogle Scholar
 13. Pauwels RA, Lofdahl CG, Laitinen LA, et al. Long-term treatment with inhaled budesonide in persons with mild chronic obstructive pulmonary disease who continue smoking. N Engl J Med 1999;340:1948-53.CrossRefGoogle Scholar
 14. Vestbo J, Sörensen T, Lange P, et al. Long-term effect of inhaled budesonide in mild and moderate chronic obstructive pulmonary disease: a randomised controlled trial. Lancet 1999; 353:1819-23.CrossRefGoogle Scholar
 15. The Lung Health Study Research Group. Effect of inhaled triamcinolone on the decline in pulmonary function in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2000;343:1902-9.CrossRefGoogle Scholar
 16. Burge PS, Calverley PMA, Jones PW, et al. Randomised, double blind, placebo controlled study of fluticasone propionate in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease: the ISOLDE trial. BMJ 2000; 320:1297-1303.CrossRefGoogle Scholar
 17. Geijer RMM, Van Schayck CP, Van Weel C, et al. NHG-Standaard COPD: Behandeling. Huisarts Wet 2001;44(5):207-19.Google Scholar
 18. Anthonisen NR, Connett JE, Kiley JP, et al. Effects of smoking intervention and the use of an inhaled anticholinergic bronchodilator on the rate of decline of FEV1. The Lung Health Study. JAMA 1994;272:1497-505.CrossRefGoogle Scholar
 19. Cappelleri JC, Ioannidis JP, Schmid CH, et al. Large trials vs meta-analysis of smaller trials: how do their results compare? JAMA 1996;276: 1332-8.CrossRefGoogle Scholar
 20. Ioannidis JP, Cappelleri JC, Lau J. Issues in comparisons between meta-analyses and large trials. JAMA 1998;279:1089-93.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • P. M. van Grunsven
  • 1
 • C. P. van Schayck
 • J. P. Derenne
 • H. A. M. Kerstjens
 • CLA van Herwaarden
 • C van Weel
 1. 1.

Personalised recommendations