Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 5, pp 555–557 | Cite as

Huisartsgeneeskunde als feuilleton

Een pleidooi voor een ‘narratieve’ benadering
 • Frans Meulenberg
Terug naar Woudschoten

Samenvatting

De patiënt zit tegenover zijn huisarts. Hij begint met zijn verhaal. Na 18 seconden onderbreekt de huisarts hem voor het eerst. Een tijdspanne van niks natuurlijk. Toch staan dit luttele verhaal en de exegese ervan centraal in het consult.

Literatuur

 1. Greenhalgh T, Hurwitz B [eds]. Narrative based medicine – Dialogue and discourse in clinical practice. London, BJM 1998.Google Scholar
 2. Mattingly C. Healing dramas and clinical plots: the narrative structure of experience. Cambridge University Press, Cambridge 1998.CrossRefGoogle Scholar
 3. Kleinman A. The illness narratives: Suffering, healing and the human condition. Basic Books, New York 1987.Google Scholar
 4. Brody H. Stories of sickness. Yale University Press, New Haven/London 1987.Google Scholar
 5. Hunter KM. Doctors stories: the narrative structure of medical knowledge. Princeton UP, Princeton 1991.Google Scholar
 6. Morris DB. Illness and culture in the postmodern age. University of California Press, Berkeley 1998.CrossRefGoogle Scholar
 7. Kuiper PC. De mens en zijn verhaal. Atheneum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 1976.Google Scholar
 8. Oderwald AK, Rollies J. De huid van de geneeskunde – Pleidooi voor een narratieve medische ethiek. Kerkebosch, Zeist 1991.Google Scholar
 9. Oderwald AK. Geneeskunde: kritiek en semiologie. Acco, Leuven/Amersfoort 1985.Google Scholar
 10. Van der Meer J. Ziekten bestaan niet. Amsterdam: Vrije Universiteit 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • Frans Meulenberg
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations