Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 8, pp 433–434 | Cite as

Seksualiteitshulpverlening in Nederland

  • P.M. Leusink
Boeken
  • 24 Downloads

Samenvatting

Het boek is een onderzoeksrapport dat in opdracht van ZorgOnderzoek Nederland is uitgevoerd teneinde een beeld te krijgen van vraag, aanbod en knelpunten op het terrein van de seksualiteitshulpverlening in Nederland. Deze seksualiteitshulpverlening strekt zich uit over seksuele disfuncties, parafilieën, genderidentiteitsstoornissen en problemen met de seksuele oriëntatie.

boekbespreking seksualiteit seksueel probleem 

Literatuur

  1. Vroege J, Nicolaï L, van de Wiel H. Seksualiteitshulpverlening in Nederland. Delft: Eburon, 2001. NISSO studies nr 25. 201 pagina's, NLG 45,-. ISBN 90-5166-835-X.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • P.M. Leusink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations