Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 8, pp 415–416 | Cite as

Nieuw advies Morning-After medicatie

 • J.R. van der Laan
Addendum NHG-standaarden anticonceptie
 • 4 Downloads

Samenvatting

Na een onbeschermde coïtus of een mislukte anticonceptie bestaat kans op zwangerschap die varieert van 0 tot 17%. De grootte van deze kans is afhankelijk van het moment in de cyclus van de vrouw waarop de coïtus plaats vindt. Theoretisch is de kans op zwangerschap het grootst tussen de 10e en de 17e dag van een cyclus van normale lengte. Een recent onderzoek onder 221 vrouwen in Engeland laat echter zien dat op dagen gelegen tussen de 5e en 21e dag van de cyclus er tenminste 10% kans bestaat dat de vrouw in haar vruchtbare periode is.1

anticonceptie morning-after anticonceptie NHG-standaard 

Literatuur

 1. Wilcox, AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the Afertile window@in the menstrual cycle: Day specific estimates from a prospective study. BMJ 2000;321:1259-62.CrossRefGoogle Scholar
 2. Sips AJBI, Beijderwellen L, Kardolus GJ, Burgers JS. NHG-Standaard Hormonale anticonceptie in: NHG-Standaarden voor de huisarts. 2e druk. Red. Geijer RMM, Burgers JS, Van der Laan JR, Wiersma Tj, Rosmalen CFH, Thomas S. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap 1999.Google Scholar
 3. Trussell J, Ellertson C, Stewart F. The effectiveness of the Yuzpe regimen of emergency contraception. Fam Plann Perspect 1996; 28:58-64. [Erratum Fam Plann Perspect 1997;29:60.]CrossRefGoogle Scholar
 4. Task force on Postovulatory Methods of fertility regulation. Randomised controlled trial of levonorgestrel versus the Yuzpe regimen of combined oral contraceptives for emergency contraception. Lancet 1998;352:428-33.CrossRefGoogle Scholar
 5. Ho PC, Kwan MSW. A prospective randomised comparison of levonorgestrel with the Yuzpe regimen in post-coital contraception. Hum Reprod 1993; 8:389-92.CrossRefGoogle Scholar
 6. Fasoli M, Parrazzini F, Ceccheti G, LaVecchia C. Postcoital contraception: an overview of published studies. Contraception 1989;39: 359-58. [Erratum Contraception 1989;39:699-700]nCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • J.R. van der Laan
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations