Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 8, pp 406–409 | Cite as

Diepe veneuze trombose tijdens zwangerschap en kraambed

 • Kam Peters
 • MGAJ Wouters
 • Iro Nováková
 • EAP Steegers
Zwangerschap en kraambed
 • 109 Downloads

semenvatting

Trombo-embolische complicaties tijdens zwangerschap en kraambed blijven een belangrijke bron van moedersterfte. Diepe veneuze trombose (DVT) is soms moeilijk te diagnosticeren doordat de symptomen atypisch zijn. Bij een verdenking op een DVT verwijst de huisarts naar de gynaecoloog.

De aanvullende diagnostiek in de zwangerschap is niet anders dan daarbuiten. DVT in de zwangerschap wordt ook met laagmoleculaire heparinen behandeld. Cumarinen kunnen tussen de zestiende en vierendertigste week veilig gebruikt worden. Een evidence based behandelschema ontbreekt. Bij vrouwen met trombose in de eigen geschiedenis en soms bij vrouwen met tromboseproblematiek in de familie is aandacht voor profylaxe tijdens zwangerschap en kraambed noodzakelijk.

kraambed trombose zwangerschap 

Literatuur

 1. Department of Health. Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths 1994–1996. London: HSMO, 1998.Google Scholar
 2. Schuitemaker N, Van Roosmalen J, Dekker G, Van Dongen P, Van Geijn P, Bennebroek Gravenhorst J. Confidential enquiry into maternal deaths in The Netherlands 1983–1992. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998;79:57-62.CrossRefGoogle Scholar
 3. Delemarre JJM, Harms LM, Lagro-Janssen ALM. Het trombosebeen. Diagnostiek en beleid in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1999; 42:263-6.Google Scholar
 4. McColl MD, Walker ID, Greer IA. The role of inherited thrombophilia in venous thrombo-embolism associated with pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:756-66.CrossRefGoogle Scholar
 5. Ray JG, Chan WS. Deep vein thrombosis during pregnancy and puerperium: A meta-analysis of the period of risk and the leg of presentation. Obstet Gynecol Surv 1999;54:265-71.CrossRefGoogle Scholar
 6. Greer IA. Thrombosis in pregnancy: Maternal and fetal issues. Lancet 1999;353:1258-65.CrossRefGoogle Scholar
 7. McColl M, Ramsay JE, Tait RC, Walker ID, McCall F, Conkie JA. Risk factors for pregnancy associated venous thromboembolism. Thromb Haemost 1997;78:1183-8.CrossRefGoogle Scholar
 8. Clark P, Brennand J, Conkie J, McCall F, Greer I, Walker I. Activated protein C sensitivity, protein C, protein S, and coagulation in normal pregnancy. Thromb Haemost 1998;79:1166-70.CrossRefGoogle Scholar
 9. Greer IA. Haemostasis and thrombosis in pregnancy. In: Bloom AL, Forbes CD, Thomas DP, Tuddenham EGD, eds. Haemostasis and thrombosis. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1994: 987–1015.Google Scholar
 10. Rosendaal FR. Venous thrombosis: A multi-causal disease. Lancet 1999;353: 1167-73.CrossRefGoogle Scholar
 11. Blumenfeld Z, Brenner B. Thrombophilia-associated pregnancy wastage. Fertil Steril 1999; 72:765-74.CrossRefGoogle Scholar
 12. Macklon NS. Diagnosis of deep venous thrombosis and pulmonary embolism in pregnancy. Curr Opin Pulm Med 1999;5:233-7.CrossRefGoogle Scholar
 13. Ginsberg JS, Hirsh J, Rainbow AJ, Coates G. Risks to the fetus of radiological procedures used in the diagnosis of maternal venous thromboembolic disease. Thromb Haemost 1989; 61:189-96.CrossRefGoogle Scholar
 14. Sanson BJ, Lensing AWA, Prins MH, Ginsberg JS, Barkagan ZS, Lavenne-Pardonge E, et al. Safety of low-molecular-weight heparin in pregnancy: A systematic review. Thromb Haemost 1999;81:668-72.CrossRefGoogle Scholar
 15. Roumen E, Nováková I, Wollersheim H, et al. Protocol: Diagnostiek en Behandeling van Diepe Veneuze Trombose in het Been. Nijmegen: UMC St Radboud, 2000.Google Scholar
 16. Bates SM, Ginsberg JS. Anticoagulants in pregnancy: Fetal defects. In: Greer IA, ed. Bailliere's Clinical Obstetrics and Gynaecology Thromboembolic Disease in Obstetrics and Gynaecology. London: Bailliere Tindall, 1997: 479-88.Google Scholar
 17. Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Richtlijn Diepe Veneuze Trombose en Longembolie. CBO: Utrecht, 1999.Google Scholar
 18. Brill-Edwards P, Ginsberg JS, Gent M, Hirsch J, Burrows R, Kearon C, et al. Safety of withholding heparin in pregnant women with a history of venous thromboembolism. N Engl J Med 2000;343:1439-44.CrossRefGoogle Scholar
 19. Gates S, Brocklehurst P. Prophylaxis for venous thromboembolic disease in pregnancy and the early postnatal period (Protocol for a Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.Google Scholar
 20. Sanson BJ. Risks of thrombophilia and diagnostics of pulmonary embolism. [Dissertatie] Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • Kam Peters
  • 1
 • MGAJ Wouters
 • Iro Nováková
 • EAP Steegers
 1. 1.

Personalised recommendations