Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 237–237 | Cite as

Zijn ze nou helemaal beschimmeld?

  • Arno Timmermans
NHG-katern
  • 3 Downloads

Samenvatting

Er wordt heel wat geïnformeerd in Nederland. Dat is niet erg, want goed geïnformeerde patiënten zijn een zegen: zij komen met gerichte vragen en staan meer open voor de deskundigheid en informatie van de huisarts. Maar geïnformeerde patiënten blijken helaas niet altijd goed geïnformeerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Arno Timmermans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations