Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 224–224 | Cite as

Vermoeidheid

  • Helen Koch
Boeken

Samenvatting

Dit boek over vermoeidheid pretendeert een tot op heden ontbrekend overzichtswerk te zijn, dat zoveel mogelijk facetten van vermoeidheid probeert te belichten, gebruikmakend van de kennis uit relevante wetenschapsgebieden en met een speciale rol voor de psychologie. De schrijvers hebben zich daar waar mogelijk laten leiden door wetenschappelijke bevindingen.

boekbespreking moeheid psychologie vermoeidheid 

Literatuur

  1. De Ridder D, Schreurs K, Schaufeli W. De psychologie van vermoeidheid. Assen: Van Gorcum, 2000; 110 pagina's, 32,50 NLG. ISBN 90-232-3601-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Helen Koch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations