Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 223–223 | Cite as

Over de schreef

  • Wim Stalman
Boeken

Samenvatting

Sinds enige jaren bestaat er een toenemende belangstelling voor het (dis)functioneren van artsen. In dit boek geven een dertigtal auteurs, vanuit hun eigen positie en perspectief, hun visie weer op vraagstukken rond dit onderwerp. Het boek is opgebouwd uit vier delen. In deel I wordt de sociale en juridische context besproken waarin de (aankomend) arts functioneert. In deel II zijn burn-out, stress, ongewenst intiem gedrag, fraude, missers en andere verschijningsvormen beschreven waarbij de arts, al of niet tijdelijk, over de schreef gaat. In het derde deel worden vanuit de optiek van verschillende organisaties handreikingen beschreven die goed functioneren zouden kunnen bevorderen. Het laatste deel bevat een bloemlezing van diverse onderwerpen: de rol van de media, maar ook de persoonlijke ervaringen van een specialist die het functioneren van zijn maatschap beschrijft, een klokkenluider en een verslaafde arts.

boekbespreking fouten huisarts 

Literatuur

  1. Lens P, Kahn PhS, redactie. Over de schreef, over functioneren en disfunctioneren van artsen. Utrecht: Van der Wees, 2001; 515 pagina's, NLG 125,-. ISBN 90-5805-043-2.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Wim Stalman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations