Advertisement

Beroepsziekten van de voet: fasciitis plantaris en marsfractuur

 • P. P. F. M. Kuijer
 • B. van Vugt
 • I. Zoer
 • M. H. W. Frings-Dresen
 • Bas Zorgdrager
Berichten uit het NCVB
 • 155 Downloads

samenvatting

De vragen zijn een goede bron van informatie aan welke kennis overwerkgerelateerde diagnostiek bedrijfsartsen en andere professionals behoefte hebben Deze informatie gebruikt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten onder andere om te bepalen voor welke aandoeningen een registratierichtlijn dient te worden opgesteld. Voor de categorie aandoeningen aan het bewegingsapparaat is mede op basis van deze informatie besloten om een achtergronddocument en een registratierichtlijn op te stellen voor twee arbeidsgebonden voetblessures: fasciitis plantaris en stressfractuur van het metatarsale bot (marsfractuur). In de literatuur is systematisch gezocht naar diagnostische criteria en werk-gerelateerde risicofactoren van deze aandoeningen.

Literatuur

 1. 1.
  Zoer I. Fasciitis plantaris: Diagnostische criteria, incidentie, prevalentie en (werkgerelateerde) risicofactoren Bachelorscriptie Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit. Amsterdam: Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC/UvA, 2007.Google Scholar
 2. 2.
  Vugt B van. Fractuur van een middenvoetsbeentje: Diagnostische criteria, incidentie, prevalentie en (werkgerelateerde) risicofactoren Bachelorscriptie Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit. Amsterdam: Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC/UvA, 2007.Google Scholar
 3. 3.
  Riddle DL, Pulisic M, Pidcoe P, Johnson RE. Risk factors for plantar fasciitis: a matched case-control study. J Bone Joint Surg 2003; 85: 872–877.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Carmont MR, Patrick JH, Cassar-Pullicino VN et al. Sequential metatarsal fatigue fractures secondary to abnormal foot biomechanics. Mil Med 2006; 171: 292–297.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Nelson BJ, Arciero RA. Stress fractures in the female athlete. Sports Med Arthroscopy Rev 2002; 10: 83–90.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Gehrmann RM, Renard LR. Current concept review: Stress fractures of the foot. Foot Ankle Int 2006; 27: 750–757.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • P. P. F. M. Kuijer
  • 1
 • B. van Vugt
 • I. Zoer
 • M. H. W. Frings-Dresen
 • Bas Zorgdrager
 1. 1.

Personalised recommendations