Advertisement

La France et l’Étranger

Congresverslag
  • 2 Downloads

Van 22 tot en met 24 oktober 2008 vond te Parijs een bijzonder congres plaats. Het was het 46e jaarlijkse congres van de CISME: de Franse vereniging van bedrijfsartsen werkzaam bij arbo-diensten (Centres Médicaux Interentreprises). De Franse Bedrijfsgeneeskundige Dagen dus. Op zich is dat niet uitzonderlijk. Het unieke van dit congres was dat het was georganiseerd in samenwerking met de International Commission on Occupational Health (ICOH), en wel met het ICOH Scientific Committee on Health Services Research and Evaluation in Occupational Health, beter bekend als het comité met de lange naam. Het is één van de meest actieve comités binnen de ICOH: dit was het 15einternationale congres van dit comité in 15 jaar. Het comité, onder leiding van Carel Hulshof (voorzitter) en Timo Leino (secretaris) heeft een grote rol gespeeld bij de opzet en de inhoud van het gezamenlijke congres. Aan Franse zijde hebben vooral Liliane Boitel en Gabriel Paillereau van CISME gezorgd voor inhoudelijke en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Personalised recommendations