Advertisement

Minder verzuim bij verbetering leefstijl

 • P. G. KoendersEmail author
 • C. G. L. van Deursen
Onderzoek

Samenvatting

In een prospectief onderzoek onder 3436 bankmedewerkers is het verband onderzocht tussen leefstijlverandering en verzuim. Voor het onderzoek zijn vier databestanden gekoppeld, de antwoorden op de leefstijlenquêtes uit 2006 en 2007 en de verzuimdata uit die jaren. Uit de analyse van de samenhang tussen leefstijlverandering en verzuimverandering blijkt dat positieve ontwikkelingen: meer sporten, matig alcoholgebruik en een betere energiebalans samengaan met een verzuimdaling. De bewijsvoering voor een oorzakelijk verband tussen de leefstijlverbetering van de bankmedewerkers en het door vele factoren bepaalde verzuim is moeilijk. Omdat we de mogelijke aanwezigheid van een verstorende factor die invloed heeft op zowel de leefstijlverandering als de verzuimverandering, niet kunnen uitsluiten, kunnen we niet spreken van een causale relatie. Het feit dat deze prospectieve studie de gevonden associaties tussen leefstijl en verzuim uit ons eerdere dwarsdoorsnedeonderzoek bevestigt, maakt het bestaan van een verband wel aannemelijker.

leefstijl ziekteverzuim BRAVO beweging roken alcoholgebruik voeding BMI ontspanning stress 

Literatuur

 1. 1.
  Koenders PG, Deursen CGL van, Croon NHTh. Leef-stijlkenmerken en verzuim in de banksector. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2008; 16: 5–13.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Geertjes K. Gezondheid en zorg in cijfers 2007. Hoofdstuk 1: Relatie tussen leefstijl en ziekteverzuim van het werk, geraadpleegd op: https://doi.org/www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/publicaties/archief/2007/2007-c156-pub.htm.
 3. 3.
  Richtlijnen goede voeding 2006, geraadpleegd ohttps://doi.org/www.gr.nl publicatie nummer 2006/21
 4. 4.
  Proper KI, Koning M, Beek AJ van der, et al. The effectiveness of worksite physical activity programs on physical activity, physical fitness and health. Clin J Sport Med 2003; 13:106-117.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Dawson MM, Bongers PM, Hildebrandt VH. Sport-participatie in de vrije tijd en welbevinden, ziekteverzuim en medische consumptie van werknemers. Tijdschr Gezondheidswet 1998; 76:130-136.Google Scholar
 6. 6.
  Mead GE, Morley W, Campbell P, et al. Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev 2008; 4: CD004366.Google Scholar
 7. 7.
  Szmitko PE, Verma S. Antiatherogenic potential of red wine: clinician update. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005; 288: 2023-2030CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Katan MB. Wat is nu gezond? Fabels en feiten over voeding. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, ISBN 978 90 351 3133 0.Google Scholar
 9. 9.
  Murphy LR. Stress management in work settings: a critical review of the health effects. Am J Health Promot 6; 11:112-135.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations