Advertisement

Griepprik voor werknemers in de zorg?

  • W. van der Hoek
Editorial
  • 106 Downloads

Samenvatting

In het februarinummer van 2009 van dit tijdschrift werd ruim aandacht besteed aan de dreiging van een grieppandemie, de mogelijke preventieve maatregelen en de rol van de bedrijfsarts. Het griepseizoen 2009/2009 zal hopelijk net zo rustig verlopen als de laatste jaren het geval was. Vaccinatie blijft het belangrijkste middel om griep (en eventuele complicaties van griep) te voorkomen. Op advies van de Gezondheidsraad is de doelgroep voor het door de overheid gefinancierde Nationaal Programma Griep-preventie per oktober 2009 verruimd naar alle personen van 60 jaar en ouder (voorheen 65 jaar en ouder). Verder blijven bepaalde risicogroepen in aanmerking komen voor gratis griepvaccinatie, waaronder patiënten met longaandoeningen, hartaandoeningen en diabetes mellitus. In een recent internationaal onderzoek komt Nederland als eenzame koploper naar voren voor wat betreft de vaccinatiegraad onder ouderen en andere hoogrisicogroepen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • W. van der Hoek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations