Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 9, pp 877–892 | Cite as

Meer met glasionomeer?

  • R. J. M. Gruythuysen
Restauratieve tandheelkunde
  • 24 Downloads

Abstract

Onder de titel ‘Glasionomeren 35 jaar in ontwikkeling’ werd door 3M Espe in het najaar van 2005 (24/11) de eerste Expertise studiebijeenkomst belegd over glasionomeercement in een reeks waarvoor veel belangstelling bestond. Er waren vier sprekers: prof.dr. Carel Davidson (tevens moderator), dr. Karel Vreeburg, dr. Jo Frencken en dr. Raimond van Duinen.

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • R. J. M. Gruythuysen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations