Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 9, pp 805–813 | Cite as

Het verwijderen van een vezelstift

  • Marga Ree
Endodontologie
  • 11 Downloads

Abstract

Metalen wortelstiften zijn gedurende vele jaren de norm geweest bij het opbouwen van endodontisch behandelde elementen. Het gebruik van vezelversterkte composietstiften, kortweg vezelstiften (Engels: fiber reinforced composite posts - FRCP) heeft de laatste jaren steeds meer aan populariteit gewonnen.

Referenties

  1. Fokkinga WA, Kreulen CM, Vallittu PK, Creugers NH. A structured analysis of in vitro failure loads and failure modes of fiber, metal, and ceramic post-and-core systems. Int J Prosthodont 2004 Jul-Aug;17(4):476-82.Google Scholar
  2. Gesi A, Magnolfi S, Goracci C, Ferrari M. Comparison of two techniques for removing fiber posts. J Endod 2003 Sep;29(9):580-2.Google Scholar
  3. Schwartz RS, Robbins JW. Post placement and restoration of endodontically treated teeth: a literature review. J Endod 2004 May;30(5):289-301.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Marga Ree
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations