Advertisement

Psychopraxis

, Volume 7, Issue 6, pp 219–221 | Cite as

Klachten over de GGZ op het net

  • Ron van  DethEmail author
digitaal
  • 34 Downloads

Samenvatting

Wie klachten heeft over de hulpverlening in de GGZ, kan voor informatie terecht bij tal van Nederlandstalige sites. Hier een overzicht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations