Advertisement

Neuropraxis

, Volume 5, Issue 6, pp 148–152 | Cite as

ADHD. Ook ouders doen tegenwoordig mee

 • A. Paternotte
Artikelen
 • 496 Downloads

Abstract

Bij de behandeling van kinderen met adhd spelen ouders (en leerkrachten) een cruciale rol. Zij zijn het immers die de meeste tijd met het kind doorbrengen en derhalve in de gelegenheid zijn het gedrag van het kind te beïnvloeden. Ook op beleidsniveau dragen ouders tegenwoordig hun steentje bij in het denken over diagnostiek en behandeling van deze aandoening. Bij de opstelling van het advies van de Gezondheidsraad omtrent adhd, dat in november 2000 verscheen (Gezondheidsraad, Publicatie nr. 2000/24) benoemde de minister van Volksgezondheid een vertegenwoordiger van de vereniging Balans* tot adviseur van de ingestelde commissie. In dit artikel gaat het over de situatie van ouders van kinderen met adhd en de rol die een oudervereniging kan spelen als belangenbehartiger.

Literatuur

 1. Barkley RA (1990), A critique of current diagnostic criteria for attention deficit hyperactivity disorder: clinical and research implications. J Dev Behav Pediatr 11(6):343–52.CrossRefGoogle Scholar
 2. Gezondheidsraad: Diagnostiek en behandeling van adhd. Gezondheidsraad: Den Haag, 2000; publicatienummer 2000/24.Google Scholar
 3. Kalverboer in Balans Belang 49, september 1997.Google Scholar
 4. Kooij en Paternotte, adhd bij volwassenen in kort bestek. Balans 2001.Google Scholar
 5. Mulder en Paternotte (1998), Meer care dan cure: Gedragstherapeutische interventies bij kinderen en jeugdigen met adhd, in: Gunning.W.B. Behandelingsstrategieën bij kinderen en jeugdigen met adhd. Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 90 313 2900 2.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • A. Paternotte
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations