Advertisement

Neuropraxis

, Volume 5, Issue 1, pp 19–21 | Cite as

Slaap-waakritmestoornissen bij gezonde en demente ouderen

 • E. van Someren
Artikelen

Abstract

Zo'n 40 tot 70 procent van de ouderen heeft chronisch last van een verstoorde slaap, terwijl dit bij de helft van de gevallen niet door de huisarts wordt opgemerkt (Van Someren 2000a). De stoornissen uiten zich in frequent nachtelijk ontwaken, moeite met in slaap vallen en te vroeg wakker worden. De consequenties van een verstoorde slaap blijven niet tot klachten over de nacht beperkt; er is sprake van een aantoonbare negatieve invloed op de fysieke gezondheid. Een niet-uitputtende lijst fysieke consequenties omvat een groter risico op cardiovasculaire symptomen, ongevallen en mortaliteit, alsmede een afname van endocriene en immuunfuncties.

Literatuur

 1. Anoniem (1991) The treatment of sleep disorders of older people. Sleep 14, 169–177. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement.Google Scholar
 2. Swaab, D.F. (1991). Brain aging and Alzheimer's disease, ‘wear and tear’ versus ‘use it or lose it’. Neurobiol Aging 12, 317–324.CrossRefGoogle Scholar
 3. Swaab, D.F., Fliers, E. & Partiman, T.S. (1985). The suprachiasmatic nucleus of the human brain in relation to sex, age and senile dementia. Brain Res 342, 37–44.CrossRefGoogle Scholar
 4. Someren, E.J.W. van (2000a). Circadian rhythms and sleep in human aging. Chronobiol Int 17, 233–243.CrossRefGoogle Scholar
 5. Someren, E.J.W. van (2000b). More than a marker: interaction between the circadian regulation of temperature and sleep, age-related changes, and treatment possibilities. Chronobiol Int 17, 313–354.CrossRefGoogle Scholar
 6. Someren E.J.W. van, Mirmiran, M. & Swaab, D.F. (1993). Non-pharmacological treatment of sleep and wake disturbances in aging and Alzheimer's disease: chronobiological perspectives. Behav Brain Res 57, 235–253.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • E. van Someren
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations