Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 7, Issue 2, pp 73–76 | Cite as

Werken met religie

Hulpverlening aan moslimcliënten: zeven communicatiestrategieën
 • Said Satyane
 • Herma Tigchelaar
Moslimcliënten
 • 295 Downloads

Abstract

Hoe spelen hulpverleners met een moslimachtergrond bij Bureau Jeugdzorg Utrecht in op de religieuze identiteit van hun cliënten van moslimafkomst? Dat was de centrale vraag in een onderzoek binnen Bureau Jeugdzorg Utrecht, uitgevoerd vanuit het lectoraat ‘Diversiteit en de multiculturele competentie’. In dit artikel richten we ons op de aanpak van Marokkaans-Nederlandse jeugdhulpverleners. Voor het onderzoek zijn zij geïnterviewd over hun communicatiestrategieën in de begeleiding van moslimgezinnen.

Notes

bronnen

 1. Said Satyane en Herma Tigchelaar (2005), Ik wens je een plaats in de hemel. Hulpverleners van moslimhuize, werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Utrecht, spelen in op de religieuze achtergrond van moslimcliënten. Horstcahier 25, Amersfoort: Centrum voor Social Work/De Horst.Google Scholar
 2. Edwin Hoffman (2002), Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het TOPOI-model. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum.Google Scholar
 3. M. Blauwendraad en M. Berger (2001), Een ontdekkingsreis naar een balans tussen continuïteit en verandering. Beschrijving van de werkwijze van het project ‘coaching Marokkaanse ouders 0–12 jaar’. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 4. Said Satyane (2002), Evaluatie van het project intensieve hulpverlening aan Marokkaanse gezinnen. Utrecht, Bureau Jeugdzorg.Google Scholar
 5. Wankele waarden. Levenskwesties van moslims belicht voor professionals. Utrecht: Forum, 2003.Google Scholar
 6. A. Hijmans van den Bergh (1998), Werken met je hart. In gesprek met Marokkaanse beroepskrachten over hulpverlening aan Marokkaanse gezinnen. Utrecht: Forum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Said Satyane
  • 1
 • Herma Tigchelaar
 1. 1.

Personalised recommendations