Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 7, Issue 2, pp 65–66 | Cite as

De verpleging wil inzage in onze dossiers

  • Ank van den Berg
Raad op maat
  • 35 Downloads

Abstract

Heeft u een vraag over de inhoud en uitvoering van het maatschappelijk werk? Vraag het Maatwerk. Deze keer gaat het over het beroepsgeheim rond dossiers binnen een multidisciplinair team. De vraag werd gesteld aan de NVMW en wordt beantwoord door Ank van den Berg, maatschappelijk werker en gezondheidsjurist in ruste.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Ank van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations