Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 7, Issue 2, pp 57–59 | Cite as

De vrouw beslist

Kiezen voor zwangerschap in illegaliteit
  • Ineke Bannink
Werk in uitvoering
  • 84 Downloads

Abstract

De maatschappelijk werker van Stichting Nidos maakt voor Mayou een afspraak bij Stade-Fiom Utrecht. Hij heeft sinds kort contact met Mayou en toen haar broertje even de kamer uit was tijdens zijn eerste huisbezoek, vertelde ze hem zachtjes dat ze zwanger is. Samen met een vriend die tolkt heb ik, maatschappelijk werker bij Stade-Fiom een intakegesprek met haar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Ineke Bannink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations