Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 7, Issue 2, pp 56–56 | Cite as

Scharrelprofessionals

  • Harry Hens
Column
  • 14 Downloads

Samenvatting

Veel organisaties en bedrijven worden vandaag de dag geteisterd door een nieuw virus, en wel de bekende managementgriep. Door dit rationaliteitsvirus wordt kwaliteit verdund. Ook de maatschappelijk- werkprofessional moet hieraan geloven.

Bronnen

  1. Jaap Peters en Judith Pouw (2004), Intensieve menshouderij. Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit. Schiedam: Scriptum Publishers.Google Scholar
  2. Gabriël van den Brink, Thijs Jansen en Dorien Pessers (red.) (2005), Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt. Amsterdam: Uitgeverij Boom.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Harry Hens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations