Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 7, Issue 2, pp 50–52 | Cite as

‘Ik zoek het hogerop’

Projecten Levensloop Oudere Vluchtelingen maken integratie leuk
  • Saskia Moerbeek
Vluchtelingen
  • 117 Downloads

Abstract

Oudere vluchtelingen in Nederland komen vaak in een isolement terecht. Daarom ontwikkelde de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie een traject gebaseerd op levensverhalen en expressie. Het vertellen van levensverhalen integreert heden en verleden, en gebruik van expressie benadrukt de krachten en talenten van de deelnemers.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Saskia Moerbeek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations