Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 7, Issue 2, pp 47–47 | Cite as

&-campagne

  • Margot Scholte
Redactioneel
  • 19 Downloads

Samenvatting

Dit themanummer van Maatwerk gaat over vluchtelingen. In onze samenleving loopt dit onderwerp bijna naadloos over in integratie en inburgering. Onderwerpen die de gemoederen regelmatig hoog doen oplopen. Tijd voor een positieve benadering, vindt ook Rita Verdonk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Margot Scholte
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations