Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 4, pp 420–429 | Cite as

Begeleiding van een CVA-patiënt met een apraktisch looppatroon

  • Puangpeth Jantra
  • Trilok N. Monga
Article
  • 84 Downloads

Samenvatting

Er is weinig informatie verkrijgbaar ten aanzien van de begeleiding van het apraktische looppatroon. We beschrijven een man van 61 jaar met een anamnese van een rechtszijdig cerebrovasculair accident van vijf jaar geleden met een apraktisch looppatroon; hij had moeilijkheden met lopen en viel vaak. Een ct-scan van het hoofd liet matige cerebrale atrofie zien en een klein, onvolledig infarct.

De patiënt kon niet het initiatief nemen tot lopen, hij was bedlegerig en aan huis gebonden. Een traditionele looptraining en evenwichtsoefeningen verbeterden zijn looppatroon niet. Op twee gewone loopstokken werden horizontale lichtgevende uitsteeksels aangebracht op ongeveer 5 cm van de onderste punt van de stokken. De patiënt kreeg de opdracht over het horizontaal geprojecteerde deel heen te stappen, daarbij gebruik makend van de visuele aanwijzingen van de lichtgevende uitsteeksels. Na ongeveer drie weken oefenen was patiënt zelfstandig, liep zeker van zichzelf en kon naar huis.

Apr...
apraxie bij cva apraxie cerebrovasculair accident (cva) cva-patiënt apraktisch looppatroon apraxie looppatroon 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Puangpeth Jantra
    • 1
  • Trilok N. Monga
  1. 1.

Personalised recommendations