Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 4, pp 375–376 | Cite as

Behandeling van de congenitale klompvoet

  • Ignacio V. Ponseti
Article
  • 29 Downloads

Samenvatting

Doel van de behandeling van de congenitale klompvoet is dat de patiënt een functionele, pijnvrije, correct grondcontact makende en voldoende beweeglijke voet zonder knobbels krijgt, waarvoor geen speciaal aangepast schoeisel nodig is. De aanvankelijke behandeling kan het beste niet- operatief geschieden. Bij ten minste 85% van de patiënten, bij wie de behandeling enkele dagen na de geboorte wordt gestart, mag goed resultaat worden verwacht van herhaalde correctieve manipulatie met aansluitende gipsfixatie, gevolgd door tenotomie van de achillespees en, zo nodig, reïnsertie van de tibialis anterior-pees.

congenitale klompvoet klompvoet congenitale 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Ignacio V. Ponseti
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations