Advertisement

Stigmatisering als barrière voor arbeidsreïntegratie van depressieve werknemers

 • Caren M. de Graaff-Wijnberg
 • Arjan E. R. Bos
 • Hein F. M. Lodewijkx
Artikel
 • 313 Downloads

Abstract

In dit experimentele onderzoek naar de rol van stigmatisering van depressieve werknemers bij hun arbeidsreïntegratie kregen medewerkers (n = 320) uit de gezondheidszorg een vignet voorgelegd, waarbij zij zich moesten voorstellen dat zij zouden gaan samenwerken met een reïntegrerende collega. Informatie over de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de klachten (hoog vs. laag), de ernst van de psychische klachten (hoog vs. laag) en de openheid over de klachten (open vs. gesloten) werden gemanipuleerd, ten einde de invloed van deze variabelen na te gaan op de mate van stigmatisering. Vervolgens moesten de deelnemers aan het onderzoek aangeven in hoeverre bepaalde persoonseigenschappen op de reïntegrerende collega van toepassing waren en in hoeverre zij bepaalde emoties zouden ervaren als zij weer met hem zouden samenwerken. In de conditie hoge persoonlijke verantwoordelijkheid bleken meer positieve eigenschappen toegeschreven te worden dan in de conditie lage persoonlijke verantwoordelijkheid. Voorts werd gevonden dat er in de conditie hoge ernst meer angst opgeroepen werd en er meer negatieve persoonlijkheidseigenschappen toegeschreven werden dan in de conditie lage ernst. In de open conditie werden meer angst, meer boosheid en meer medelijden opgeroepen bij de werkomgeving dan in de gesloten conditie. Ook werden in de open conditie meer positieve eigenschappen toegeschreven. Theoretische en praktische implicaties van het onderzoek worden besproken.

Notes

Literatuur

 1. Angermeyer, M.C., Beck, M., & Matschinger H. (2003). Determinants of the public’s preference for social distance from people with schizophrenia. Canadian Journal of Psychiatry, 48, 663-668.CrossRefGoogle Scholar
 2. Boon, J.V., Nugter, M.A., & Dijker, A.J. (2004). Stigmatisering in de wijk. Cognitieve en emotionele determinanten van stigmatisering van psychiatrische patiënten. MGv, 59, 1006-1017.Google Scholar
 3. Bos, A.E.R., Dijker, A.J., & Koomen, W. (1999). The influence of seriousness of disease symptoms and patients’s sexual orientation on emotional and behavioural reactions to ill persons. Gedrag en Gezondheid, 27, 29-35.Google Scholar
 4. Coenen, M.A.H.R., Spaander, M., & Valkenburg, B. (2001). Succesfactoren rond reïntegratie en kwaliteitscriteria. Utrecht: fnv Bondgenoten, stab/uu.Google Scholar
 5. Corrigan, P. (2005). Dealing with stigma through personal disclosure. In P. Corrigan (Ed.), On the stigma of mental illness: Practical strategies for research and social change. Washington, dc: American Psychological Association.CrossRefGoogle Scholar
 6. Corrigan, P.W., & Kleinlein, P. (2005). The impact of mental illness stigma. In P.W. Corrigan (Ed.), On the stigma of mental illness (pp. 11-45). Washington, dc: American Psychological Association.Google Scholar
 7. Corrigan, P., Markowitz, F.E., Watson, A., Rowan, D., & Kubiak, M.A. (2003). An attribution model of public discrimination towards persons with mental illness. Journal of health and Social Behavior, 44, 162-179.CrossRefGoogle Scholar
 8. Corrigan, P.W., & Watson, A.C. (2002). The paradox of self-stigma and mental illness. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 35-53.Google Scholar
 9. Crandall, C.S., & Moriarty, D. (1995). Physical illness stigma and social rejection. Britisch Journal of Social Psychology, 34, 67-83.CrossRefGoogle Scholar
 10. Crocker, J., Major, B., & Steele, C. (1998). Social Stigma. In D.T. Gilbert, S.T. Fiske, & G. Lindzey (ed.), The handbook of social psychology (4e dr.) (Vol. 2, pp. 504-553). Boston, ma: Mcgraw Hill.Google Scholar
 11. Derlega, V.L., Lovejoy, D., & Winstead, B.A. (1998). Personal accounts of disclosing and concealing hiv positive test results. In V.L. Derlega & A.P. Barbee (Eds.), hiv and social interaction (pp. 147-165). Thousand Oaks, ca: Sage.Google Scholar
 12. Dijker, A.J., & Koomen, W. (1996). Stigmatisering van zieken en gehandicapten: een integratie van cognitieve en emotionele componenten. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 51, 252-260.Google Scholar
 13. Dijker, A.J., & Koomen, W. (2003). Extending Weiner’s attribution-emotion model of stigmatization of ill persons. Basic and Applied Social Psychology, 25, 51-68.CrossRefGoogle Scholar
 14. Guglielmi, R.G. (1999). Psychophysiological assessment of prejudice: Past research, current status, and future directions. Personality and Social Psychological Review, 3, 123-157.CrossRefGoogle Scholar
 15. Hayward, P., Wong, G., Bright, J.A., & Lam, D. (2002). Stigma and self-esteem in manic depression: an exploratory study. Journal of Affective Disorders, 69, 61-67.CrossRefGoogle Scholar
 16. Jones, E.E., Farina, A., Hastorf, A., Markus, H., Miller, D., & Scott R.A. (1984). Social stigma: The psychology of marked relationships. New York: Freeman.Google Scholar
 17. Kirk, L., Haaga, D.A.F., Solomon, A., & Brody, C. (2000). Perceptions of depression among never-depressed and recovered-depressed people. Cognitive Therapy and Research, 24, 585-594.CrossRefGoogle Scholar
 18. Major, B.N., & O’Brien, L.T. (2005). The social psychology of stigma. Annual Review of Psychology, 56, 393-421.CrossRefGoogle Scholar
 19. Pennebaker, J.W., & Hoover, C.W. (1986). Inhibition and cognition. In R.J. Davidsne, G.E. Schwartz & D. Shapiro (Eds.), Consciousness and self-regulation (pp. 107-136). New York: Plenum press.CrossRefGoogle Scholar
 20. Pryor, J.B., Reeder, G.D., Yeadon, C., & Hesson-McInnis, M. (2004). A dual process model of reactions to perceived stigma. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 426-452.Google Scholar
 21. Ralph, R.O. (2002). The dynamics of disclosure: Its impact on recovery and rehabilitation. Psychiatric Rehabilitation Journal, 26, 165-172.CrossRefGoogle Scholar
 22. Silver, R.C., Wortman, C.B., & Crofton, C. (1990). The role of coping in support provision: The self-presentational dilemma of victims of life crises. In I.G. Sarason & G.R. Pierse (Eds.), Social support: An interact ional view. New York: Wiley.Google Scholar
 23. Stengler-Wenze, K., Angermeyer, M.C., & Matschinger H. (1999). Depression and stigma. American Journal of Public Health, 89, 1328-33.CrossRefGoogle Scholar
 24. uwv (2005). Ontwikkeling arbeidsongeschiktheid; jaaroverzichtwao/waz/wayong. (2004). Online (27 juli 2005): http://www.uw.nl/images/maandoverzicht_ao_december2004_tcm4-2297.pdf.
 25. Vinken, M., Bos, A.E.R., Bolman, C., & Plas, J. van der (2005). Stigmatisering van psychiatrische cliënten: de invloed van sociale vergelijking op de zelfwaardering. Gedrag en Gezondheid, 33, 45-56.Google Scholar
 26. Wahl, O. (1997). Consumer experience with stigma: Results of a national survey. Arlington, va: nami.Google Scholar
 27. Weiner, B. (1993). On sin versus sickness, a theory of perceived responsibility and social motivation. American Psychologist, 9, 957-965.CrossRefGoogle Scholar
 28. Weiner, B., Perry, R.B., & Magnusson, J. (1988). An attributional analysis of reactions to stigmas. Journal of Personality and social Psychology, 55, 738-748.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Caren M. de Graaff-Wijnberg
  • 1
 • Arjan E. R. Bos
 • Hein F. M. Lodewijkx
 1. 1.

Personalised recommendations