Advertisement

Afscheid en vooruitzichten

Redactioneel
  • R. van Hezewijk
  • P. van Geert
Artikel
  • 7 Downloads

Samenvatting

Dit is het laatste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden in het Nederlands. Na een valse start voor de Tweede Wereldoorlog begon het ntvp in 1945 bij te dragen aan de groei van kennis in de psychologie. Tegelijk reflecteerde het tijdschrift ook die groei in Nederland. Al in 1947 begon A.D. de Groot een - naar later bleek hevige - discussie over de waarde van karakterologische grafologische rapporten, die zich voortzette tot 1949 (De Groot, 1947, 1949). Langzamerhand ontwikkelde de psychologie in Nederland zich tot het vak dat het nu is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • R. van Hezewijk
    • 1
  • P. van Geert
  1. 1.

Personalised recommendations